Home > Usługi

Usługi

Executive Search

Amberstone Associates doskonale rozumie, że zatrudnianie utalentowanych przywódców, wybitnych menedżerów i ich rozwój w organizacji jest kluczowym wyzwaniem w dzisiejszym konkurencyjnym świecie.Obszar nowych technologii, telekomunikacji i informatyki jest tym, który rozwija się i zmienia najszybciej ze wszystkich dziedzin gospodarki, dlatego dla wielu jest bardzo atrakcyjny, ale stanowi także nie lada wyzwanie.
więcej… 

IT Direct Search

Rosnąca potrzeba zatrudniania nietuzinkowych i kluczowych dla organizacji ekspertów IT oraz rozwój rynku pracy w kierunku tzw. „rynku pracownika” skłania wiele organizacji do wzmożonego wysiłku poszukiwań i bardzo selektywnego doboru kadry. W ramach świadczonych usług Amberstone Associates umożliwia poszukiwania ekspertów IT metodami dotarcia bezpośredniego.
więcej…

Technologia w biznesie

Nie od dzisiaj wiadomo, że technologia bez biznesu nie miałaby sensu, lecz biznes bez technologii nie ma już szans na dalszy rozwój. Coraz częściej obserwujemy, że menedżerowie IT to przede wszystkim osoby, które muszą doskonale rozumieć biznes, który wspierają. Z drugiej strony wiele ról biznesowych dotyka w znacznym stopniu znajomości konkretnych rozwiązań technologicznych.
więcej…

HR Consulting

Ocena efektywności działań współczesnych menedżerów IT, możliwości ich rozwoju w organizacji oraz zespołów, którymi zarządzają  zajmuje kluczowe miejsce podczas niejednej dyskusji praktyków HR. Jak skutecznie wspierać tak ważnych dla organizacji i często z niemałym trudem pozyskanych ludzi?
więcej…