Home > Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

W Amberstone Associates bardzo poważnie podchodzimy do rekrutacji współpracowników. Staramy się możliwie kompleksowo zrozumieć cele i potrzeby osób, które zapraszamy do współpracy. Jednocześnie dbamy o to, by do naszej organizacji trafiały osoby wyjątkowe, o nieprzeciętnych kompetencjach i idealnie wpisujące się w nasz system wartości i filozofię pracy. Tylko niewielki procent aplikujących do Amberstone kandydatów może otrzymać ofertę zatrudnienia.

Niezależnie od stanowiska, na które aplikujesz, proces rekrutacji składa się zawsze z trzech etapów:

+Etap I – Poznajmy się >>
Ma charakter wywiadu, w którym staramy się poznać Cię bliżej, sprawdzić kim jesteś, czego potrzebujesz i jak przygotowałeś się do spotkania z nami.
Podczas rozmowy z konsultantem możesz spodziewać się pytań dotyczących Twojego doświadczenia, zainteresowań, czy motywacji. Będziemy oceniać m.in. Twoją umiejętność słuchania, efektywnej komunikacji oraz elokwentnego i profesjonalnego wyrażania myśli.
Poświęcimy również czas na to by odwdzięczyć się kluczowymi informacjami o naszych oczekiwaniach i uzupełnimy wiadomości o firmie, których nie można znaleźć na stronie www.
+Etap II – Weryfikacja kompetencji >>
Jest to spotkanie, w trakcie którego chcemy zaprosić Cię do Case Study/Business Case`u bądź innych zadań i form pozwalających na ocenę kluczowych dla danego stanowiska kompetencji.
Są one skonstruowane tak, byś mógł doświadczyć specyfiki naszej pracy i mógł zrozumieć charakterystyczną dla nas filozofię działania.
+Etap III - Prezentacja >>
Poza rozmowami rekrutacyjnymi i zadaniami weryfikacyjnymi, proponujemy naszym kandydatom przygotowanie prezentacji. Ich tematyka zależy od stanowiska, na które aplikujesz. Jest to narzędzie, które pozwala na swojego rodzaju autorefleksję, a nam daje dodatkowe informacje pozwalające kształtować współpracę w możliwe efektywny sposób.
Etap ten pozwala nam również poznać sposób myślenia i dochodzenia do rozwiązań, zrozumieć punkt widzenia kandydata i dać szansę dalszej dyskusji na zaproponowany temat. Możesz spodziewać się, iż będziemy oceniać Twój sposób argumentowania określonych faktów oraz umiejętność prezentowania własnego stanowiska.

Po każdym etapie procesu rekrutacji zawsze otrzymasz od nas informacje zwrotne na temat planowanych kolejnych kroków, bądź podziękowanie za udział w procesie, w umówionym terminie. W Amberstone Associates szanujemy każdego kandydata i fakt, że zechciał poświęcić nam swój czas. Wierzymy również, że każde spotkanie z drugim człowiekiem to inwestycja w relacje i okazja do dzielenia się wiedzą i inspirowania siebie nawzajem.

Spotkaj się z nami! – z pewnością nic nie stracisz, a być może dasz sobie szansę, by zyskać bardzo wiele.

Aplikuj do Amberstone Associates!