Home > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zarządzanie Danymi Osobowymi
Niniejszy serwis internetowy może poprosić Cię o podanie danych osóbowych poprzez wypełnienie formularza, podanie loginu i hasła, a także przesłania załączników zawierających dane osobowe.

Amberstone Asscociates Sp. z o.o. działa zgodnie z wytycznymi GIODO i dane, które gromadzi za pomocą serwisu internetowego, podlegają tym regulacjom. W każdej chwili możesz poprosić o wgląd do swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia. Żadne dane osobowe, niezależnie od celu ich udostępnienia, nie zostaną przekazane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne przesyłane za pomocą serwisu www w celach rekrutacyjnych będą usuwane w przypadku, gdy nie będą opatrzone odpowiednią klauzulą zezwalającą na ich wykorzystanie w celach rekrutacyjnych.

Nawet w przypadku otrzymania dokumentów opatrzonych stosowną klauzulą zezwalającą na ich wykorzystanie w celach rekrutacyjnych, Twoje dane nie będą przekazywane  podmiotom trzecim bez uzyskania zgody od Ciebie i przekazania dokładnej informacji o podmiocie, do którego dane te miałyby trafić.

Amberstone Asscociates Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży internetowej, zatem podczas korzystania z serwisu albo drogą mailową nie będziesz proszony o podanie żadnych danych dotyczących kart kredytowych, kont płatniczych ani innych form finansowania.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Właścicielem niniejszego serwisu oraz zbioru danych osobowych jest:
Amberstone Asscociates Sp. z o.o.

E-mail: mail@amberstone.pl

Amberstone Associates Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 8433 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zbiór danych Amberstone Associates został zgłoszony do GIODO pod nazwą “Zbiór Danych Firmy Amberstone Associates Sp. z o.o.”.