Home > Kontakt

Dane teleadresowe

Wyświetl większą mapę

Amberstone Associates Sp. z o.o.   ul. Bonifraterska 17, “North Gate”     00-203 Warszawa, Poland

Jeśli życzą Państwo zaprezentować nam swoje doświadczenia i osiągnięcia, zapraszamy do wysłania CV, korzystając z formularza zamieszczonego obok. Prosimy pamiętać, by przesyłane do nas aplikacje opatrzone były klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych. Naszym priorytetem są działania w majestacie prawa, dyskrecja oraz komfort we współpracy z Państwem. Nieustannie pracujemy nad przestrzeganiem i doskonaleniem tych wartości. Prosimy zapoznać się z polityką bezpieczeństwa serwisu Amberstone Associates.

Amberstone Associates Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 8433 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Skontaktuj się z nami Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. / I hereby express my consent for the processing of my personal data contained in my application for the purposes of the recruitment process, pursuant to the Act of the 29.08.1997 on Personal Data Protection, uniform text: Journal of Laws No. 101/2002, item 926, including further amendments. I hereby express my consent to receive e-mail information for the purposes of the recruitment process, pursuant to the provisions of Art. 10, item 2 of the Act of the 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204) on Electronic Provision of Services.