Home > Aplikuj do Amberstone Associates

Aplikuj do Amberstone Associates

To bardzo dobry pomysł

To dobrze, że tu jesteś. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy aplikować do Amberstone Associates, to już samo w sobie jest dla nas dużym wyróżnieniem.

Dołożymy wszelkich starań, by proces rozmów z nami był dla Ciebie pozytywnym doświadczeniem niezależnie od tego, jaki będzie jego efekt. Ważne jest żebyśmy się dobrze poznali i ocenili, na ile wzajemne oczekiwania mogą zostać spełnione.

Nie będziemy mieli tej szansy, jeśli nie wyślesz nam swoich dokumentów aplikacyjnych. Skorzystaj w tym celu z formularza na tej stronie, a jeśli miałbyś z tym kłopot, po prostu zadzwoń.

Pamiętaj, że aplikując do nas powierzasz nam swoje dane osobowe, o których usunięcie możesz poprosić w każdej chwili. Dyskrecja i poufność są ważnymi wartościami i elementami naszej pracy.
dzc

Wyślij nam swoje CV
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I hereby express my consent for the processing of my personal data contained in my application for the purposes of the recruitment process, pursuant to the Act of the 29.08.1997 on Personal Data Protection, uniform text: Journal of Laws No. 101/2002, item 926, including further amendments. I hereby express my consent to receive e-mail information for the purposes of the recruitment process, pursuant to the provisions of Art. 10, item 2 of the Act of the 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204) on Electronic Provision of Services.